Najlepsze patrole SZP-5/15 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Najlepsze patrole SZP-5/15

Data publikacji 31.05.2016

Kolejny raz kadra Zakładu Służby Prewencyjnej oraz Zakładu Interwencji Policyjnych przy współudziale kadry Wydziału Dowodzenia zorganizowała turniej wiedzy i umiejętności zawodowych pn. Turniej Par Patrolowych. Obecna edycja była adresowana do słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego SZP-5/15.

     Turniej obejmował 3 etapy: test wiedzy, do którego przystąpiło 28 słuchaczy, kolejny, obejmujący dwie konkurencje – policyjny tor przeszkód oraz strzelanie szybkie (uczestniczyło w nim 10 dwuosobowych patroli wyłonionych po I etapie) i ostatni – symulacja interwencji policyjnych, gdzie konkurowało ze sobą 5 par.

     Po rozegraniu wszystkich konkurencji wyłoniono najlepsze patrole.

     Pierwsze miejsce w turnieju, z łączną liczbą 155 punktów, zajęli słuchacze I kompanii,  pl. 1 post. Kamil Deres i post. Arkadiusz Hołojuch. Drugie miejsce przypadło słuchaczom IV kompanii, pl. 4 post. Annie Karczewskiej i post. Alicji Tesch, którzy uzyskali 130 punktów, a trzecie miejsce zajęli słuchacze IV kompanii, pl. 4 post. Michał Karbowniczek i post. Michał Kozikowski (zdobyli 105 punktów).

     Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim policjantom, którzy przystąpili do turnieju.

mł. insp. Grzegorz Perz/kierownik ZSP

zdj. podinsp. Leszek Dyduch/ZSP