VII Legionowski Turniej Zdrowia Przedszkolaków - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

VII Legionowski Turniej Zdrowia Przedszkolaków

Data publikacji 13.05.2016

Po raz kolejny kadra Centrum Szkolenia Policji włączyła się do organizacji Legionowskiego Turnieju Zdrowia Przedszkolaków. Policjanci CSP przeprowadzili jedną z rozgrywanych konkurencji. Wydarzenie miało miejsce na terenie Przedszkola Miejskiego nr 2 w Legionowie.

     Głównym celem przedsięwzięcia jest propagowanie idei ruchu i aktywnego spędzania czasu, a przez to zdrowego stylu życia oraz zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci z Zakładu Ruchu Drogowego, korzystając z wyposażenia samochodu przeznaczonego do działań profilaktyczno-edukacyjnych przygotowali tor sprawnościowy dla dzieci oraz przeprowadzili konkurs z wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego.

     W turnieju uczestniczyły dzieci z 12 przedszkoli oraz klasa 0a z ZSP Nr 2 w Legionowie.

nadkom. Andrzej Przekaziński/ZRD, hg

zdj. ze zbiorów ZRD