Współpraca szkoły z Policją - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca szkoły z Policją

Data publikacji 26.04.2016

Kadra Centrum Szkolenia Policji angażuje się w szereg przedsięwzięć mających na celu m.in. budowanie dobrych relacji z lokalną społecznością. Jednym z przejawów tej szczególnej dbałości o właściwe postrzeganie społecznej roli Policji jest organizowanie i prowadzenie przez dydaktyków spotkań profilaktycznych z różnymi grupami odbiorców.

     Tym razem z dyrekcją i gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej nr 8 oraz Gimnazjum nr 4 w Legionowie spotkał się nauczyciel policyjny Zakładu Służby Prewencyjnej kom. Marceli Śmiałek. Poza podstawowymi przepisami prawnymi omówił sposoby postępowania podczas różnego rodzaju zagrożeń i w sytuacjach trudnych, w szczególności w momencie ujawnienia nieletniego zagrożonego demoralizacją bądź sprawcy czynu karalnego. Wskazał także podstawowe zasady postępowania wobec ucznia będącego pod działaniem alkoholu, środków psychotropowych, czy też zachowującego się agresywnie wobec innych. Tego typu spotkania zawsze stanowią doskonałą okazję, aby przypomnieć, że w trosce o dobro dziecka niezmiernie ważna jest właściwa współpraca pomiędzy rodzicami, nauczycielami, a także Policją.

kom. Marceli Śmiałek/ZSP, hg

zdj.: kom. Marceli Śmiałek