Zakończyli szkolenie z dużym sukcesem - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończyli szkolenie z dużym sukcesem

Data publikacji 15.04.2016

Kolejna grupa młodych policjantów jest gotowa do służby w swoich macierzystych jednostkach – dziś szkolenie zawodowe podstawowe w Centrum Szkolenia Policji ukończyło 98 osób. Zdali wszyscy, którzy przystąpili do egzaminu końcowego.

     Rozwiązanie testu kończącego szkolenie nie sprawiło funkcjonariuszom większych trudności – średnia z egzaminu wyniosła 5,5. To efekt wspólnej, systematycznej pracy słuchaczy i legitymującej się wysokimi kwalifikacjami kadry dydaktycznej CSP.

     Przez blisko pół roku policjanci zdobywali policyjną wiedzę niezbędną do pełnienia służby na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji. Poza zajęciami programowymi pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności korzystając z konsultacji przedmiotowych i szerokiej oferty kół zainteresowań. Wszyscy, w czasie wolnym od zajęć, mieli też do dyspozycji zaplecze sportowe. Wyniki egzaminu potwierdzają, że w czasie szkolenia w CSP słuchacze uzyskali kompetencje, które pozwolą im samodzielnie w sposób prawidłowy i bezpieczny realizować zadania służbowe. Ponadto 10 osób zostało wyróżnionych listami gratulacyjnymi za szczególne zaangażowanie w realizację dodatkowych zadań służbowych o charakterze organizacyjnym i wspomagającym funkcjonowanie grupy szkoleniowej, a także za prezentowanie właściwej postawy zawodowej.

     W uroczystym zakończeniu szkolenia SZP-4/15 uczestniczyli: Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół, kadra kierownicza i dydaktyczna szkoły oraz tradycyjnie, bliscy i rodziny absolwentów.

     Młodym policjantom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników w nauce, życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, sukcesów w służbie i gorąco zachęcamy do korzystania z bogatej oferty szkoleniowej CSP.

hg

zdj. Marcin Grzeszyk/WMiOSz