Chcą zostać policjantami - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Chcą zostać policjantami

Data publikacji 14.04.2016

Prawie 200 uczniów „klas policyjnych” odwiedziło Centrum Szkolenia Policji. Młodzież uczestniczyła w przygotowanych specjalnie dla nich wykładach, pokazach oraz prezentacji zaplecza dydaktycznego Centrum.

     Centrum Szkolenia Policji od kilku lat patronuje pięciu szkołom, w których realizowana jest innowacja pedagogiczna – program dla klas mundurowych. Jedną z form współpracy są wizyty w CSP, umożliwiające uczniom poszerzenie podstawowej wiedzy policyjnej, a także wiadomości z zakresu profilaktyki uzależnień oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

     Uczniowie ze szkół objętych porozumieniem o współpracy: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Komornicy, Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie, Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach oraz dodatkowo XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu, swoją wizytę w Centrum rozpoczęli od wysłuchania wykładów na temat cyberprzestępczości i zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy. Następnie obejrzeli pokazy: techniki jazdy motocyklem służbowym, tresury psów służbowych oraz z zakresu taktyki interweniowania z wykorzystaniem pojazdów. Kolejnym punktem programu była prezentacja zespołu strzelnic i obiektów sportowych, a także sprzętu wykorzystywanego do taktyki działań zespołowych Policji. Była też możliwość udziału w ćwiczeniach z wykorzystaniem tego sprzętu.

     Dzień Otwarty dla klas policyjnych stał się doskonałą okazją do spotkania Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anny Rosół z przedstawicielami grona pedagogicznego szkół, które dziś nas odwiedziły. W czasie dyskusji oceniono formy dotychczasowej współpracy, dokonano też identyfikacji oczekiwań w tym obszarze na najbliższą przyszłość. Komendant CSP skierowała do pedagogów wiele słów uznania za właściwe kierowanie rozwojem młodzieży zainteresowanej służbą w Policji. Podziękowania, za zaangażowanie w propagowanie treści z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz kształtowania aktywnych postaw społecznych wśród młodzieży, otrzymała również insp. Anna Rosół. Statuetka z dedykacją za pomoc i wsparcie w realizacji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, przekazana przez Panią Wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie, jest tego miłym potwierdzeniem.

     Jesteśmy przekonani, że wizyta w Centrum Szkolenia Policji należała do udanych i młodzież już planuje kolejną.

hg

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS