Nauka dla munduru - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nauka dla munduru

Data publikacji 11.04.2016

W dniach 3-7 kwietnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się seminarium naukowo-praktyczne „Rola i znaczenie nowoczesnych technologii w służbach mundurowych”. W seminarium wzięli udział przedstawiciele Policji, Biura Ochrony Rządu, Straży Miejskiej, Straży Marszałkowskiej oraz Żandarmerii Wojskowej. Centrum Szkolenia Policji reprezentowali: podinsp. Krzysztof Kozyra i asp. Andrzej Wiśniewski.

     Uczestnicy seminarium zapoznali się z ofertą firm działających w obszarze nowatorskich rozwiązań technologicznych sprzętu służącego do treningu oraz wykonywania zadań służbowych. Gen. bryg. dr inż. Bogusław Bębenek z Akademii Obrony Narodowej w swoim wystąpieniu przedstawił rolę i znaczenie robotyzacji i automatyzacji prac inżynieryjnych w Siłach Zbrojnych RP, natomiast dr hab. inż. Marcin Struszczyk z Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” przybliżył nowe technologie włókiennicze o potencjale aplikacyjnym, w obszarze bezpieczeństwa. Oprócz części teoretycznej odbyła się również część teoretyczno-praktyczna, którą przeprowadzili: podinsp. Krzysztof Kozyra - „Możliwość obrony przed niespodziewanym atakiem”, podkom. Marcin Nowak i mjr Tomasz Borek -„Indywidualne i zespołowe techniki obezwładniania osób przy wykorzystaniu systemu obrony Defendo” oraz mł. asp. Łukasz Mamiński i instruktorzy SAT KWP w Olsztynie - „Zespołowe techniki zatrzymywania osób w pomieszczeniach i pojazdach.”

     Połączenie teorii z praktyką pozwoliło na bardzo owocne wykorzystanie czasu oraz na kompleksową analizę skuteczności i użyteczności proponowanych rozwiązań i stawianych tez. Uczestnicy seminarium mogli uzyskać nie tylko wiele przydatnych informacji, ale również w praktyce przetestować prezentowany sprzęt, oparty na nowatorskich technologiach.

podinsp. Krzysztof Kozyra/ZIP

zdj. ze zbiorów ZIP