RDs-3/16 zakończony - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

RDs-3/16 zakończony

Data publikacji 07.04.2016

Wczoraj (06.04.) zakończyła się kolejna edycja „Kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna”, oznaczona symbolem RDs-3/16. Kurs trwał 31 dni, a jego uczestnikami byli funkcjonariusze z terenu całego kraju, pełniący służbę w komórkach ruchu drogowego – łącznie 64 osoby.

     Wczoraj odbyło się także podsumowanie wiedzy zdobytej w czasie doskonalenia – wszyscy funkcjonariusze przystąpili do egzaminu końcowego i wszyscy zdali go z wynikiem pozytywnym, potwierdzając tym samym właściwe przygotowanie do wykonywania zadań służbowych w swoich jednostkach. Uzyskane oceny, to efekt pracy słuchaczy i nauczycieli policyjnych Zakładu Ruchu Drogowego, którzy w profesjonalny sposób realizowali zajęcia dydaktyczne.

     Treści kształcenia, pogrupowane w sześć bloków tematycznych, obejmowały między innymi zagadnienia z zakresu przepisów ruchu drogowego, kontroli transportu drogowego i stanu technicznego pojazdów, pełnienia służby na drogach oraz kierowania ruchem drogowym. Ponadto słuchacze opanowali zasady posługiwania się miernikami prędkości oraz wideorejestratorami wykroczeń.

     Wszystkim uczestnikom kursu serdecznie gratulujemy zdanego egzaminu, życzymy wszelkiej pomyślności i sukcesów w służbie.

asp. Janusz Kozłowski/ZRD

zdj. Mariusz  Mazewski/ZSS