Nauki nigdy dosyć - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nauki nigdy dosyć

Data publikacji 09.03.2016

Słuchacze, uczestniczący w szkoleniach oraz kursach specjalistycznych realizowanych w Centrum Szkolenia Policji zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe również w czasie zajęć pozaprogramowych. W marcowym spotkaniu w ramach koła zainteresowań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczestniczyło 75 policjantów.

     Tematem zajęć, skierowanych do słuchaczy szkoleń zawodowych podstawowych i kursów specjalistycznych w zakresie ruchu drogowego – część szczególna, było Wykorzystanie wideorejestratorów wykroczeń. Słuchacze zapoznali się z aktami prawnymi regulującymi wykorzystanie przyrządów kontrolno-pomiarowych, służących do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego. Poznali również budowę i zasadę działania urządzeń na przykładzie trenażerów Videorapid 2 oraz PolCam 2006. Dodatkowo zaprezentowano możliwości przyrządu laserowego z wizualizacją TRUCAM.

     Szczególnym zainteresowaniem policjantów cieszyła się praktyczna część zajęć – ćwiczenia z wykorzystaniem trenażerów. Potwierdzeniem wysokiego poziomu satysfakcji uczestników koła były deklaracje chęci uczestnictwa w kolejnych spotkaniach poświęconych problematyce z tego obszaru.

     Zajęcia przygotowali i przeprowadzili instruktorzy Zakładu Ruchu Drogowego CSP: mł. asp. Paweł Kurek, sierż. szt. Artur Jaguszewski i st. sierż. Michał Wiśniewski.

mł. asp. Paweł Kurek/ZRD

zdj. ze zbiorów ZRD