Doskonalenie zawodowe dla dzielnicowych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Doskonalenie zawodowe dla dzielnicowych

Data publikacji 02.02.2016

W Centrum Szkolenia Policji rozpoczął się kurs specjalistyczny dla dzielnicowych oznaczony symbolem „Dz- 1/16”. Oprócz zagadnień prawnych i prewencyjnych policjanci poznają treści z zakresu profilaktyki społecznej oraz doskonalą kompetencje społeczne. W służbie dzielnicowego, która często wymaga angażowania się w rozwiązywanie problemów lokalnych społeczności i udzielanie pomocy mieszkańcom, to niezwykle istotne wiedza i umiejętności.

     Doskonalenie ma na celu przygotowanie policjantów do wykonywania zadań dzielnicowego, który swoje obowiązki służbowe pełni zarówno na terenach miejskich jak i pozamiejskich.

     Nauka na kursie trwa 22 dni i wymaga uzyskania zaliczenia z siedmiu bloków tematycznych m.in. organizacji, metod i form pełnienia służby przez dzielnicowego, prewencji kryminalnej oraz interwencji policyjnych. Kurs kończy się egzaminem.

     Wczoraj, w pierwszym dniu pobytu w Centrum, 23 uczestników kursu przywitał Zastępca Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej podinsp. Tomasz Wewiór, który w swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez policjantów. Ponadto wskazał i zachęcił do korzystania z wiedzy i doświadczeń zawodowych kadry nauczycielskiej oraz nowoczesnej bazy dydaktycznej CSP. Na koniec życzył wszystkim słuchaczom dobrych wyników w nauce, a także powodzenia na egzaminie końcowym.

asp. Wojciech Biedrzycki/Zakład Służby Prewencyjnej, hg

zdj. ze zbiorów ZSP