Zmiany w kierownictwie Centrum Szkolenia Policji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany w kierownictwie Centrum Szkolenia Policji

Data publikacji 01.02.2016

Komendant Główny Policji, z dniem 1 lutego br. mianował insp. Annę Rosół na stanowisko Komendanta Centrum Szkolenia Policji. Natomiast pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych powierzył podinsp. Iwonie Klonowskiej.

     Objęcie stanowiska Komendanta Centrum Szkolenia Policji i powierzenie obowiązków Zastępcy Komendanta Centrum odbyło się w obecności I Zastępcy Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzeja Szymczyka. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele kadry kierowniczej, dydaktycznej, a także pracowników i słuchaczy szkoły.

     Insp. Anna Rosół posiada blisko 25-letni staż służby w Policji. Służbę rozpoczęła w 1991 r. w Wydziale Prewencji KWP w Ostrołęce, następnie po ukończeniu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w 1996 r. kontynuowała ją w pionie dydaktycznym w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Początkowo objęła stanowisko wykładowcy Zakładu Prewencji CSP, a 4 lata później wykładowcy Zakładu Prawa i Taktyki Kryminalistycznej. W 2000 r. została absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 2001 r. ukończyła podyplomowe studia w Akademii Obrony Narodowej w zakresie Prawa Konfliktów Zbrojnych oraz Organizacji i Zarządzania w Wojskowej Akademii Technicznej. 

     Od lipca 2004 r. pełniła obowiązki Naczelnika Wydziału Inspekcji, Organizacji Szkolenia i Egzaminów Centralnych, natomiast w listopadzie tego samego roku objęła stanowisko Naczelnika Wydziału Metodyki, Organizacji Szkolenia i Dowodzenia. Ponadto ukończyła kursy podnoszące wiedzę i umiejętności w zakresie taktyki i technik interwencji, metodyki nauczania dorosłych i zarządzania. Z dniem 1 sierpnia 2006 r. została mianowana Zastępcą Komendanta CSP w Legionowie. Od 4 listopada 2010 r. pełniła obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwego w sprawach dydaktycznych, natomiast w dniu 1 sierpnia 2011 r. została mianowana na to stanowisko rozkazem personalnym Komendanta Głównego Policji. W dniu 4 sierpnia 2014 r. rozkazem personalnym Komendanta Głównego Policji została mianowana na stanowisko Zastępcy Komendanta CSP w Legionowie. Z dniem 1 lutego 2016 r. Komendant Główny Policji mianował insp. Annę Rosół na stanowisko Komendanta Centrum Szkolenia Policji.

     Wielokrotnie nagradzana i odznaczana m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Za długoletnią służbę” oraz Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

     Podinsp. Iwona Klonowska jest oficerem z 16-letnim stażem służby. Pierwsze umiejętności zawodowe zdobywała w Komendzie Stołecznej Policji w pionie prewencji.

     W październiku 2000 r. podjęła służbę w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – m.in. była związana z Zakładem Psychologii i Profilaktyki Społecznej oraz Wydziałem Prezydialnym. W 2005 r. powierzono jej obowiązki kierownika Zakładu Komunikacji Społecznej CSP, gdzie wczesniej była również starszym wykładowcą. Od lipca 2006 r. służbę kontynuowała na stanowisku kierownika tegoż Zakładu. W latach 2010 - 2012 była radcą Zespołu Komunikacji Społecznej i Psychologów Zakładu Ogólnozawodowego oraz Zespołu Psychologów CSP. Od 2012 r. delegowana czasowo do pełnienia służby w Komendzie Stołecznej Policji. Od 28 kwietnia 2014 r. służbę kontynuowała w Komendzie Głównej Policji, z jednoczesnym powierzeniem jej pełnienia obowiązków na stanowisku naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Z dniem 16 lipca 2014 r. objęła stanowisko naczelnika Wydziału, które pełniła do grudnia 2015 r. Od 18 grudnia 2015 r. pełniła obowiązki w Zespole Prasowym Komendy Głównej Policji. 1 lutego 2016 r. oddelegowana do czasowego pełnienia służby w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie z jednoczesnym powierzeniem jej obowiązków Zastępcy Komendanta Centrum.

     Jest absolwentką Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z tytułem magistra psychologii i magistra pedagogiki specjalnej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie ukończyła również studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostką administracyjną. Podinsp. Iwona Klonowska dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na kierunku: poradnictwo i pomoc psychologiczna na Uniwersytecie Jagiellońskim i z zakresu public relations oraz psychologii transportu na Uniwersytecie Warszawskim. W 2012 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

hg

zdj. asp. Marcin Grzeszyk/WMiOSz

Andrzej Mitura/POLICJA 997