Fundacja „OCALENIE” w Centrum Szkolenia Policji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Fundacja „OCALENIE” w Centrum Szkolenia Policji

Data publikacji 28.01.2016

W dniu 21 stycznia br. słuchacze kursu specjalistycznego oznaczonego symbolem „DSN-3/15” mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach na temat „Stereotypy a wielokulturowość”, które poprowadziła Pani Karima Kanjo, przedstawiciel Fundacji „OCALENIE”.

     Zajęcia rozpoczęły cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych poświęconych problematyce tolerancji, postaw humanitarnych, różnorodności oraz sytuacji uchodźców, które wpisują się w kierunki strategii Policji na lata 2016-2018, związane z rozwojem systemu ochrony praw człowieka. Prowadząca spotkanie przybliżyła słuchaczom zagadnienia związane z kulturą i tradycją, a także omówiła zasady postępowania i zachowania wobec mieszkańców Bliskiego Wschodu. Wiedza na ten temat stanowi nie tylko cenne źródło informacji na temat obcokrajowców, ale również pomaga budować właściwe relacje z obywatelami innych krajów.

     Korzystając z własnych doświadczeń, wynikających z dwunarodowościowego pochodzenia, Pani Karima Kanjo wskazała najważniejsze różnice pomiędzy tradycją oraz kulturą muzułmańską i chrześcijańską. Wyjaśniła też nurtujące kwestie dotyczące ubioru, zachowania oraz praw kobiet w kulturze arabskiej.

     Problematyka zajęć wzbudziła spore zainteresowanie ze strony słuchaczy, którzy z dużym  zaangażowaniem zadawali prowadzącej pytania, m.in. na temat sytuacji uchodźców oraz możliwości przełamywania barier wielokulturowych.

     Serdecznie dziękujemy Pani Karimie Kanjo za interesujący wykład.

kom. A. Rybicka/SKS, AK/WP