Służba na drodze-przygotowania - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Służba na drodze-przygotowania

Data publikacji 25.01.2016

W Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się pierwsza, w bieżącym roku, edycja kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna. Do 22 lutego 64 policjantów ruchu drogowego będzie przygotowywać się do pełnienia służby na drogach. Jest to piąta edycja, która kończy się egzaminem końcowym.

     Podczas kursu funkcjonariusze zapoznają się z obowiązującymi aktami prawnymi, wykorzystywanymi w służbie. Będą się również uczyć prawidłowego przeprowadzania kontroli pojazdów z uwzględnieniem sprawdzenia stanu technicznego, a także obsługiwania urządzeń kontrolno pomiarowych używanych podczas nadzoru nad ruchem drogowym – mierników prędkości, wideorejestratorów wykroczeń oraz urządzeń do określania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Słuchacze nabędą też umiejętność kierowania ruchem drogowym oraz wiedzę z zakresu kontroli drogowej pojazdów, którymi wykonywany jest krajowy i międzynarodowy przewóz drogowy osób i rzeczy. Po części teoretycznej słuchacze ugruntują swoją wiedzę podczas zajęć praktycznych, polegających na kontroli samochodów osobowych i ciężarowych, w rzeczywistych warunkach drogowych, pod okiem wykwalifikowanej kadry Zakładu Ruchu Drogowego.

     Mając na względzie wysoki poziom merytoryczny szkolenia, Centrum Szkolenia Policji współpracuje z podmiotami pozapolicyjnymi m.in. Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Przedstawiciele tych podmiotów, wspólnie z kadrą Zakładu Ruchu Drogowego, realizują zajęcia
z tematu: Obowiązkowe ubezpieczenia OC oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Tekst i zdjęcie: kom. Mariusz Jackowski/ZRD