Przygotowani teoretycznie i praktycznie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowani teoretycznie i praktycznie

Data publikacji 19.01.2016

W Centrum Szkolenia Policji rozpoczął się kurs specjalistyczny w zakresie prowadzenia rozpoznania minersko - pirotechnicznego. To jeden z priorytetowych kursów w aspekcie zaplanowanych w naszym kraju przedsięwzięć, takich jak szczyt NATO i Światowe Dni Młodzieży. Te doniosłe wydarzenia są jednocześnie ogromnym wyzwaniem dla instytucji oraz służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa ich uczestnikom, dlatego przygotowujemy się do nich niezwykle starannie.

     W pierwszej, z dziesięciu zaplanowanych w tym roku edycji kursu uczestniczy 25 policjantów. Kurs realizowany jest nie tylko w jednostce szkoleniowej Policji, ale także  obiektach poligonowych - w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych, co znacznie podnosi efektywność zajęć. Słuchacze uczą się rozpoznawania różnego rodzaju materiałów i urządzeń wybuchowych oraz środków inicjujących wybuch. Poznają podstawy prawne i zasady bezpieczeństwa prowadzenia rozpoznania minersko – pirotechnicznego, jak również taktykę i techniki prowadzenia przeszukania prewencyjnego. Jednym z omawianych zagadnień są zasady współpracy z przewodnikiem psa służbowego do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych. Policjanci ćwiczą organizowanie i prowadzenie ewakuacji osób oraz nabywają umiejętności wykorzystywania środków zabezpieczenia indywidualnego i sprzętu technicznego do prowadzenia rozpoznania. W treściach programowych nie zabrakło też kwestii dotyczących zakresu współpracy Policji z innymi służbami niezbędnymi na miejscu zdarzenia.

     W bieżącym roku, na tego rodzaju kursie planuje się przeszkolić w sumie 250 osób. A kolejna edycja rozpocznie się już 1 lutego.

hg

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS