Witamy w CSP - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Witamy w CSP

Data publikacji 07.01.2016

204 policjantów rozpoczęło naukę na szkoleniu zawodowym podstawowym w Centrum Szkolenia Policji. W pierwszym dniu pobytu w jednostce szkoleniowej słuchacze poznali m.in. obowiązujące ich przepisy, uczestniczyli także w uroczystej inauguracji szkolenia.

     Słuchaczy powitała Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Anna Rosół. W swoim wystąpieniu do sluchaczy wskazała na dużą rolę szkolenia zawodowego podstawowego w przygotowywaniu funkcjonariuszy do wykonywania zadań służbowych. Podkreśliła również, że zawód policjanta to szczególna i zaszczytna służba. Zachęcała także słuchaczy do jak najbardziej efektywnego wykorzystania czasu szkolenia zawodowego podstawowego, po to by później profesjonalnie służyć społeczeństwu.

     Pełnomocnik Komendanta CSP ds. Ochrony Praw Człowieka kom. Anna Rybicka odczytała list Komendanta Głównego Policji skierowany do funkcjonariuszy rozpoczynających służbę, następnie rozpoczął się wykład inauguracyjny wygłoszony przez Kierownika Zakladu Interwencji Policyjnych mł. insp. Grzegorza Winnickiego.

        Wszystkim słuchaczom życzymy jak najlepszych wyników w nauce!

zdj. Mariusz Mazewski ZSS