Tydzień Praw Człowieka - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Praw Człowieka

Data publikacji 11.12.2015

10 grudnia przypada rocznica podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i właśnie w tym dniu na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W ramach organizowanego przez polską Policję Tygodnia Praw Człowieka, również w Centrum Szkolenia Policji zaplanowano dodatkowe przedsięwzięcia mające na celu przybliżenie zagadnień z tego zakresu.

     W Centrum Szkolenia Policji można było wysłuchać wykładów prowadzonych przez przedstawiciela Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – pana Daniela Witko. Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka - kom. Anna Rybicka ze Studium Komunikacji Społecznej CSP zorganizowała także seans filmów dokumentalnych z festiwalu „Watch Docs”.

     Wartości zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka(PDCP) stanowią ważny fundament dla kształtowania właściwych postaw w życiu prywatnym i zawodowym zarówno nauczycieli policyjnych, jak i słuchaczy Centrum Szkolenia Policji.

     Z okazji Tygodnia Praw Człowieka przypominamy art. 1 PDCP:

     „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.”

nadkom. Łukasz Szwejkowski/p.o. Kierownik Studium Komunikacji Społecznej

zdj. Mariusz Mazewski/Zakład Szkoleń Specjalnych