Policjant-profesjonalista z zasadami - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjant-profesjonalista z zasadami

Data publikacji 10.12.2015

Dla 150 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego rozpoczął się pierwszy dzień nauki i blisko półroczny pobyt w Centrum Szkolenia Policji. Najważniejszym dzisiejszym wydarzeniem była uroczysta inauguracja szkolenia, w której uczestniczyli przedstawiciele kadry kierowniczej i dydaktyczno-wychowawczej z Zastępcą Komendanta insp. Anną Rosół na czele.

     W swoim wystąpieniu insp. Anna Rosół nawiązała do roty ślubowania, jakie składa przed rozpoczęciem służby każdy policjant. Podkreśliła m.in., że w służbie równie ważny jest profesjonalizm, jak i poszanowanie zasad etyki zawodowej oraz praw człowieka. Przypomniała też słuchaczom o konieczności systematycznej nauki, a także przestrzeganiu obowiązujących w CSP regulaminów. Wyraziła przekonanie, że dzięki odpowiedniemu zaangażowaniu w zdobywanie wiedzy i umiejętności, po zakończeniu szkolenia, słuchacze z dumą odbiorą świadectwa, potwierdzające przygotowanie do wykonywania zadań służbowych.

     W dalszej części uroczystości odczytano list Komendanta Głównego Policji skierowany do rozpoczynających naukę słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego. Następnie wszyscy wysłuchali wykładu poświęconego etyce zawodowej policjanta. Prowadzący, podinsp. Tomasz Maczuga, przedstawił oczekiwania, jakie stawia przed Policją społeczeństwo. Przypomniał również normy etyczne, obowiązujące w czasach Policji Państwowej i obecnie. Treści wykładu rozwijały się wokół haseł – Policjant-zawód czy powołanie? oraz Policjant-człowiek z zasadami.

     Od jutra słuchacze SZP-5/15 zaczynają zajęcia dydaktyczne. Wszystkim życzymy powodzenia i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

hg

zdj. Mariusz Mazewski/Zakład Szkoleń Specjalnych