Nowy Mur - Æwiczenia kadry ZIP - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 22.10.2007

W ubiegłum tygodniu kadra dydaktyczna Zakładu Interwencji Policyjnych doskonaliła swoje umiejętności na poligonie Wojsk Lądowych w Wędrzynie.

 

 

zdjęcie Zajęcia odbyły się w ramach cyklu doskonalemia zawodowego, po raz pierwszy na terenie zurbanizowanym Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie. Funkcjonariusze ZIP mieli okazję do doskonalenia umiejętności posługiwania się bronią palną w warunkach maksymalnie zbliżonych do interwencyjnej rzeczywistości. Teren zurbanizowany wędzrzyńskiego poligonu – Nowy Mur, to miasteczko specjalnie przygotowane do realizacji zaawansowanych ćwiczeń z wykorzystaniem amunicji bojowej. W ciągu roku odbywają się tam ćwiczenia żołnierzy przygotowujących się do pełnienia misji pokojowych oraz funkcjonariuszy pododdziałów antyterrorystycznych.

W ćwiczeniach wzięło udział piętnastu wykładowców ZIP. Z uwagi na charakter zajęć i specyfikę poruszanej problematyki w charakterze instruktorów wystąpili trzej doświadczeni funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu.

zdjęcie W trakcie trzydniowego pobytu zrealizowano szereg zaawansowanych ćwiczeń taktycznych. Dotyczyły one przede wszystkim zatrzymań przez zespół policjantów sprawców niebezpiecznych przestępstw. Zgodnie ze scenariuszem, interwencje odbywały się w pomieszczeniach. Ponadto, baza OSPWL w Wędrzynie dała możliwość prowadzenia zajęć
z wykorzystaniem amunicji bojowej w porze nocnej.

W ocenie uczestniczących w zajęciach policjantów ZIP, profesjonalizm wrocławskich antyterrorystów i możliwość wspólnego treningu w maksymalnie realnych warunkach były niepowtarzalną okazją do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych i wymiany doświadczeń. Zdaniem legionowskich wykładowców, podobne zajęcia powinny wejść na stałe do kalendarza przedsięwzięć dotyczących doskonalenia elementów taktyki i technik interwencji z wykorzystaniem broni palnej w pomieszczeniach.

zdjęcie  

Jednym z efektów szkolenia będzie na pewno jeszcze wyższy poziomu realizacji zajęć dydaktycznych ze słuchaczami szkolenia zawodowego podstawowego i szkoleń doskonalących, którzy nierzadko muszą podejmować interwencję w stosunku do sprawców niebezpiecznych przestępstw.

Grzegorz Winnicki ZIP/ Anna Galant WP
zdjęcia Jakub Konieczny ZIP