Rozpoznają zapachy materiałów wybuchowych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoznają zapachy materiałów wybuchowych

Data publikacji 07.12.2015

Zakończyła się kolejna w tym roku edycja kursu dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych (SEW-2/15). W Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach do wykonywania zadań służbowych przygotowano 11 policjantów z psami.

     Na kurs, trwający 90 dni, mogli zostać przyjęci policjanci, którzy ukończyli wcześniej przeszkolenie w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Ze względu na specyfikę służby z psem do wyszukiwania materiałów wybuchowych, zajęcia były realizowane o różnych porach dnia i nocy, również poza terenem ZKP (np. na terenie Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie). Osoby uczestniczące w szkoleniu zostały zapoznane z taktyką i techniką prowadzenia przeszukiwań z wykorzystaniem psa, w celu wykrycia zapachów ukrytych materiałów wybuchowych. Poznały też sposoby postępowania po odnalezieniu takich zapachów.

     Podczas egzaminu końcowego ocenie poddano przewodnika i psa, dokonując wszechstronnego sprawdzenia ich umiejętności. Na zakończenie absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia kursu oraz wpisy do książki pracy psa, potwierdzające wydanie atestu.

tekst i zdjęcia: asp. Dariusz Ratajczak/ ZKP