Kryminalistycy na konferencji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kryminalistycy na konferencji

Data publikacji 07.12.2015

W dniach 30 listopada - 02 grudnia w Jachrance odbyła się konferencja szkoleniowa, której przewodnim tematem było wykorzystanie technologii obrazowania 2D/3D do zabezpieczania śladów krwawych na miejscu zdarzenia. W czasie konferencji swoją wiedzą z omawianej problematyki dzielili się także nauczyciele Centrum Szkolenia Policji.

     W ramach spotkania odbyły się warsztaty szkoleniowe, których uczestnikami byli policyjni biegli z zakresu badań biologicznych oraz technicy kryminalistyki. Wsparcia merytorycznego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć ćwiczeniowych oraz oceny i omówienia ich wyników udzielali organizatorom nauczyciele policyjni pełniący służbę w Zespole Techniki Kryminalistycznej Zakładu Szkoleń Specjalnych, kom. Iwona Bogusz oraz podinsp. Marek Bogusz.

     Konferencji towarzyszyła odprawa wojewódzkich koordynatorów techników kryminalistyki pod przewodnictwem Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, insp. Adama Frankowskiego. W tym gremium CSP było reprezentowane przez podinsp. Jarosława Piotrowskiego, który przedstawił bieżącą problematykę funkcjonowania ZTK, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzonych niedawno trzech edycji kursu specjalistycznego w zakresie organizowania i prowadzenia oględzin miejsc katastrof komunikacyjnych i budowlanych.

     Współorganizatorami spotkania były podmioty partycypujące w konsorcjum powołanym w ramach projektu obejmującego prace naukowe z obszaru ww. zagadnienia (finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), tj. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej oraz firma CYBID Sp. z o.o.

podinsp. J. Piotrowski

zdj.: organizatorzy konferencji