Więcej nauczycieli w Zakładzie Ruchu Drogowego - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Więcej nauczycieli w Zakładzie Ruchu Drogowego

Data publikacji 04.12.2015

Zakład Ruchu Drogowego jest komórką organizacyjną Centrum Szkolenia Policji, która jako jedyna w kraju szkoli policjantów m.in. na „Kursach specjalistycznych w zakresie ruchu drogowego – część szczególna”. Zgodnie z planem doskonalenia zawodowego centralnego, w bieżącym roku przewidziano zrealizowanie 12 edycji tego rodzaju kursu i przeszkolenie 672 funkcjonariuszy. Plany na przyszły rok zakładają zwiększenie tej liczby.

     Ze względu na ogromne zainteresowanie kursem i zapotrzebowanie zgłaszane przez jednostki organizacyjne Policji, w 2016 r. przeprowadzonych będzie 15 edycji kursu „RDs”, w których będzie uczestniczyło 928 policjantów. Z powodu zwiększenia, w planie doskonalenia zawodowego centralnego na przyszły rok, liczby osób przewidzianych do przeszkolenia z opisywanego zakresu, konieczne było wzmocnienie stanu etatowego Zakładu Ruchu Drogowego. Od listopada br. ta komórka organizacyjna powiększyła się o 16 stanowisk nauczyciela policyjnego, na które obecnie prowadzony jest dobór.

     Warto przypomnieć, że oferta szkoleniowa Centrum Szkolenia Policji skierowana do policjantów ruchu drogowego obejmuje także kursy specjalistyczne w zakresie: kierowania motocyklem szosowym, doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym, obsługi wideorejestratorów wykroczeń oraz kontroli tachografów cyfrowych.

     Wszystkie zajęcia są ukierunkowane na praktyczne kształtowanie umiejętności zarówno w warunkach symulowanych, jak i rzeczywistych na terenie miasta stołecznego Warszawy i drogach województwa mazowieckiego. Do prowadzenia zajęć, oprócz sal wykładowych, wykorzystywane są: autodrom, płyta poślizgowa, skrzyżowania, plac manewrowy oraz specjalistyczne pracownie.

hg/WP i st. asp. Justyna Setniewska/ZRD

zdj. ze zbiorów WP