Warsztaty metodyczno-szkoleniowe - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty metodyczno-szkoleniowe

Data publikacji 03.12.2015

W dniach 25 – 27 listopada w Szkole Policji w Słupsku odbyły się warsztaty metodyczno-szkoleniowe z zakresu posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. W warsztatach udział wzięli policjanci posiadający uprawnienia instruktora w przedmiotowym zakresie, pełniący służbę w komendach wojewódzkich policji, w Komendzie Stołecznej Policji, w Biurze Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w SPAP KWP w Gdańsku oraz w jednostkach szkoleniowych Policji.

     Główne cele warsztatów to: unifikacja form i metod prowadzenia zajęć zakresu posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, ujednolicenie tematyki z zakresu posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, podnoszonej podczas kursu specjalistycznego OEE oraz szkolenia zawodowego podstawowego, a także kreowanie wspólnego kierunku szkolenia w jednostkach szkoleniowych Policji oraz jednostkach terenowych Policji w ramach doskonalenia zawodowego.

     Centrum Szkolenia Policji reprezentowali podinsp. Krzysztof Kozyra oraz kom. Grzegorz Leśniak z Zakładu Interwencji Policyjnych.

podinsp. Krzysztof Kozyra/ZIP

zdj. ze zbiorów ZIP