Konwoje - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konwoje

Data publikacji 02.12.2015

27 listopada w Centrum Szkolenia Policji zakończył się, ostatni w tym roku kurs specjalistyczny z zakresu wykonywania czynności związanych z konwojowaniem osób. Uczestniczyło w nim 16 słuchaczy.

     Podczas tegorocznych trzech edycji kursu przeszkolono 48 osób, zaspakajając w ten sposób 100% potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki terenowe. W trakcie dwutygodniowego pobytu w CSP słuchacze poznawali i doskonali umiejętności z zakresu: prawnych i praktycznych aspektów realizacji konwojów i doprowadzeń osób, psychologii, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz taktyki i techniki interwencji.

     Wartym podkreślenia jest fakt, że zajęcia na przedmiotowym kursie kończą się egzaminem, a wszyscy uczestniczący w trzech edycjach kursu policjanci zdali go bez najmniejszego problemu. Gratulujemy doskonałych osiągnięć w nauce i życzymy kolejnych sukcesów w służbie.

mł. asp. Przemysław Winnicki/Zakład Służby Prewencyjnej

zdj. ze zbiorów ZSP