EP@TI - konferencja informatyczna w CSP - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 17.10.2007

„Edukacja policjantów a technologie informacyjne” – pod takim hasłem 80 uczestników będzie brać udział w trzydniowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Studium Zastosowań Informatyki CSP i KWP Bydgoszcz.

zdjęcie Dzisiaj w CSP rozpoczęła się trzydniowa konferencja naukowa „Edukacja policjantów a technologie informatyczne”. Organizatorami przedsięwzięcia są SZI CSP i KWP w Bydgoszczy. W konferencji biorą udział nauczyciele ze szkół policyjnych i ośrodków szkolenia przekazujący słuchaczom wiedzę z zakresu policyjnej informatyki, szkoleniowcy z komend wojewódzkich, a także dydaktycy ze szkół Straży Granicznej i Straży Pożarnej. Uczestniczy w niej również ośmiu zagranicznych gości - przedstawicieli Policji/Milicji z Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji i Włoch. Komitetowi naukowemu konferencji przewodzi prof. Andrzej Mitas - kierownik Katedry Edukacji Informatycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zamierzeniem organizatorów jest prezentacja technologii informacyjnych i ich zastosowanie w Policji. Poprzez pryzmat zgromadzonych doświadczeń nauczyciele ze szkół policyjnych przedstawią swoje oczekiwania w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych.

zdjęcie Konferencję uroczyście otworzył Komendant CSP, po czym przewodniczący komitetu naukowego zaprezentował założenia programowe. Chwilę potem rozpoczął się cykl wykładów jednej z czterech sesji, które będą poświęcone technologiom informacyjnym w edukacyjnej działalności policji i szkoleniu policjantów. Odrębna sesja zostanie poświęcona szkoleniu metodą E-learningu. Uczestnicy konferencji na przykładach doświadczeń policji europejskich (w tym hiszpańskiej, włoskiej, brytyjskiej, holenderskiej, tureckiej i niemieckiej) zapoznają się z wykorzystaniem tej metody doskonalenia zawodowego w Europie. Będą mieli również możliwość porównania zastosowania metody E-learningu w szkoleniu policjantów na rodzimym gruncie, oraz zapoznania się z perspektywami rozwoju tej metody. Konferencja zakończy się w piątek podsumowaniem, które wygłosi przewodniczący komitetu naukowego.

zdjęcie   zdjęcie


Anna Galant, rzecznik CSP
zdj. Piotr Maciejczak i Anna Kozieł, ZKS