Warsztaty dla dydaktyków strzeleckich - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 08.10.2007

Pod koniec ubiegłego tygodnia odbyła się kolejna edycja warsztatów dla policjantów Zakładu Interwencji Policyjnych. Spotkanie poświęcone było problematyce szkolenia i doskonalenia umiejętności posługiwania się bronią palną. Podobnie jak w poprzednich edycjach do udziału w warsztatach zostali zaproszeni instruktorzy z innych jednostek szkoleniowych.

 

Wspólnie z kadrą ZIP doskonalili się funkcjonariusze policyjnych jednostek szkoleniowych, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

zdjęcie W trakcie dwudniowego spotkania zrealizowano szereg zagadnień związanych z taktyką i technikami posługiwania się bronią palną krótką przez zespół funkcjonariuszy. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie uniwersalnych osłon balistycznych.

Zagadnienia poświęcone wybranym elementom taktyki zespołowego posługiwania się bronią palną realizowali instruktorzy z Zarządu Operacji Antyterrorystycznych. W ramach ćwiczeń na strzelnicy, funkcjonariusze ZOA podzielili się z uczestnikami warsztatów swoim bogatym doświadczeniem zawodowym oraz przedstawili szereg ciekawych rozwiązań sytuacji interwencyjnych w pomieszczeniach.

zdjęcie Zajęcia poświęcone strzelaninom sytuacyjnym prowadził instruktor ZIP, asp. sztab. Robert Oleksiak. Instruktor ZIP zaprezentował, jak można wzbogacić zajęcia realizowane ze słuchaczami szkolenia zawodowego podstawowego o elementy współpracy w ramach zespołu interweniujących policjantów. Uczestnicy warsztatów mieli okazję do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie uniwersalnych osłon balistycznych. W trakcie wykładu Janusza Marka Daniela z firmy JMD DANIEL Technologie, uczestnicy legionowskiego spotkania uzyskali szereg informacji dotyczących projektowania, produkcji oraz walorów użytkowych opancerzeń osobistych, a także wzbogacili swoją wiedzę na temat kamizelek kuloodpornych.

Takie warsztaty, jak zawsze umożliwiają funkcjonariuszom zajmującym się szkoleniem strzeleckim służb mundurowych wymienić również swoje doświadczenia zawodowe. Podjęta w ubiegłym roku przez policjantów ZIP inicjatywa wspólnego doskonalenia umiejętności i wymiany doświadczeń - w ocenie kolegów biorących udział w warsztatach - to kolejny krok, aby szkolenie strzeleckie funkcjonariuszy służb mundurowych stało na jeszcze wyższym poziomie.

Grzegorz Winnicki, ZIP
zdjęcia ZIP CSP