Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja podsumowująca współpracę polsko-norweską w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014

Data publikacji 28.10.2015

W dniach 21–22 października się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyła się Międzynarodowa Konferencja podsumowująca trzyletnią współpracę polsko-norweską w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

     Podczas konferencji Centrum Szkolenia Policji reprezentowali: mł. insp. Bogusława Gruszka i podinsp. Grzegorz Jankowski. Głównym celem przedsięwzięcia było podsumowanie współpracy międzynarodowej. Oprócz tego omówiono także następujące zagadnienia:

  • metody skutecznego i efektywnego podstawowego kształcenia zawodowego,
  • doskonalenie zawodowe i rozwój zawodowy funkcjonariuszy, zgodnie z ideami kształcenia ustawicznego.

     Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z interaktywnym przekazem, skierowanym do nich przez wybitnego psychologa społecznego, profesora Philipa Zimbardo. W niezwykle ciekawym wystąpieniu postawił on wiele ważnych pytań, na które należy odpowiedzieć podejmując działania wychowawcze we współczesnym świecie.

     W pierwszym dniu konferencji odbyło się także spotkanie przedstawicieli Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych, podczas którego omówiono dotychczasową współpracę w jego ramach.

 

 

podinsp. Grzegorz Jankowski/Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia

zdj. COSSW w Kaliszu