Warsztaty WSPTI 5/15 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty WSPTI 5/15

Data publikacji 26.10.2015

W dniach od 19 do 23 października 2015 r. na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach odbyła się siódma w tym roku edycja warsztatów mających na celu doskonalenie policjantów, którzy na co dzień pełnią służbę patrolowo-interwencyjną lub wywiadowczą. Wzięło w nich udział 16 funkcjonariuszy z 6 komend wojewódzkich (KSP, Radom, Łódź, Katowice, Lublin i Rzeszów).

     Warsztaty rozpoczęły się od przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, w wyniku którego intensywność ćwiczeń dostosowano do możliwości uczestników, a także wskazano odpowiednie metody rozwijania zdolności motorycznych. Następnie zaprezentowano techniki obezwładniania i transportowania osoby oraz omówiono budowę i właściwości technicznych środków przymusu bezpośredniego stosowanych w interwencjach. Nabyte umiejętności uczestnicy doskonalili w różnych sytuacjach, ze zmienną intensywnością, uwzględniając warunki fizyczne osoby, co do której zastosowano środek przymusu bezpośredniego. W trakcie warsztatów nie zostały także  pominięte treści dotyczące bezpieczeństwa własnego policjanta, zasad etyki zawodowej, praw człowieka, polityki dyskryminacyjnej oraz działań antykorupcyjnych. Realizując cele warsztatów, uczestnicy pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności pod bacznym okiem instruktora, asp. Dominika Jędryki.

Tekst: asp. Dariusz Ratajczak ZKP

zdj. asp. Dominik Jędryka ZKP