Słuchacze o bezpieczeństwie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Słuchacze o bezpieczeństwie

Data publikacji 16.10.2015

W dniach 8-9 oraz 12-13 października słuchacze kursu specjalistycznego dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich (DSN-1/15) przeprowadzili spotkania profilaktyczne dla uczniów klas podstawowych oraz klas gimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie.

     Zajęcia realizowane były zgodnie z wymogami programu nauczania przedmiotowego kursu i przeprowadzone zostały przez słuchaczy dwóch grup szkoleniowych. Funkcjonariusze podczas spotkań omawiali m.in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci. Policjanci wyjaśnili, że stosowanie wszelkich form agresji i przemocy rówieśniczej niesie konsekwencje prawne nawet dla bardzo młodych wiekiem sprawców. Natomiast najmłodsi uczestnicy spotkań dowiedzieli się, na jakie niebezpieczeństwa mogą być narażeni w domu oraz na podwórku oraz jak sobie radzić w różnego typu sytuacjach np. w kontakcie z obcymi osobami, czy agresywnymi psami. Łącznie przeprowadzono 40 spotkań, w których uczestniczyło około 800 osób.

     Zajęcia zostały zorganizowane dzięki uprzejmości dyrekcji Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie. Serdecznie dziękujemy.

tekst i zdjęcia: kom. Śmiałek Marceli/Zakład Służby Prewencyjnej