Robocza wizyta Kierownictwa Policji w Sułkowicach - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 05.10.2007

Wczoraj Zakład Kynologii Policyjnej w Sułkowicach gościł I Zastępcę Komendanta Głównego Policji insp. Arkadiusza Pawełczyka, który wizytował obiekt i rozmawiał z jego kierownictwem na temat koncepcji dalszego rozwoju i stanu policyjnej kynologii.

   

zdjęcieWczoraj w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach przebywał z wizytą I Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Arkadiusz Pawełczyk. Komendantowi towarzyszyli Dyrektor Biura Prewencji i Puchu Drogowego KGP insp. Michał Czeszejko-Sochacki wraz ze swoim zastępcą nadkom. Markiem Walczakiem. Była to wizyta robocza na temat stanu i rozwoju kynologii w Policji. Komendant Pawełczyk dostrzegając korzyści wynikające dla Policji jakie stwarzają psy służbowe, jest żywo zainteresowany intensyfikacją ich zastosowania. Dostrzega też pozytywne przymioty wynikające z zastosowania koni w służbie. Zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach, gdzie terenu nie jest wstanie pokonać policyjny radiowóz. Stąd zainteresowanie możliwością rozwoju tej specjalności policyjnej. Zakład Kynologii CSP jest realnie brany pod uwagę jako przyszły ośrodek szkolenia policyjnych jeźdźców i koni. Tym bardziej, że odległa historia sułkowickiego obiektu łączy się ze szkoleniem przedwojennej Policji Konnej. Decyzje łączące się z rozwojem policyjnej hipologii, pociągną za sobą konieczność  przystosowania obiektów do potrzeb tej służby, dlatego zanim zapadną ostatecznie, wymagają wielu rozsądnych przemyśleń. Obowiązki gospodarza pełniła Zastępca Komendanta CSP podinsp. Anna Rosół, która oprowadziła gości po terenie i obiektach zakładu.

Anna Galant, rzecznik CSP
zdjęcia Rafał Ośka ZKP