Dzielnicowi - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi

Data publikacji 13.10.2015

12 października rozpoczął się kurs specjalistyczny dla dzielnicowych oznaczony symbolem „Dz- 5/15”. Uczestniczy w nim 44 policjantów, którzy swoje obowiązki służbowe pełnią zarówno na terenach miejskich jak i pozamiejskich.

     Doskonalenie ma na celu przygotowanie policjantów do wykonywania zadań dzielnicowego. Nauka na kursie trwa 22 dni i wymaga uzyskania zaliczenia z siedmiu bloków tematycznych m.in. organizacji, metod i form pełnienia służby przez dzielnicowego, prewencji kryminalnej oraz interwencji policyjnych. Kurs kończy się egzaminem.

     Uczestników kursu Dz-5/15 przywitał Kierownik Zakładu Służby Prewencyjnej mł. insp. Grzegorz Perz, który podkreślił potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez policjantów. Ponadto wskazał i zachęcił do korzystania z wiedzy i doświadczeń zawodowych kadry nauczycielskiej oraz nowoczesnej bazy dydaktycznej CSP. Na koniec życzył wszystkim słuchaczom ukończenia kursu z jak najlepszymi wynikami.

asp. Wojciech Biedrzycki/Zakład Służby Prewencyjnej

zdj. ze zbiorów ZSP