Jak nagrać film - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jak nagrać film

Data publikacji 14.10.2015

W dniach 12-14 października w Centrum Szkolenia Policji odbyła się kolejna edycja doskonalenia lokalnego dla nauczycieli policyjnych z zakresu opracowania scenariusza i realizacji filmu dydaktycznego. Doskonalenie było organizowane i prowadzone przez nauczycieli policyjnych Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia.

     W pierwszym dniu doskonalenia nauczyciele naszej jednostki zostali zapoznani z różnymi formami filmowymi stosowanymi w dydaktyce, etapami realizacji filmu dydaktycznego, zasadami opracowywania scenariusza oraz zasadami montażu obrazu i dźwięku. Następnie określili harmonogram zdjęć filmowych, a w dalszej części doskonalenia, na podstawie opracowanego scenariusza, przystąpili do nagrania i montażu filmu dydaktycznego.

     Film dydaktyczny to nowoczesny środek audiowizualny, który odgrywa bardzo istotną rolę na zajęciach dydaktycznych. Zajęcia, w czasie których nauczyciele policyjni wykorzystują film dydaktyczny, wzbogacają słuchaczy o nową wiedzę, systematyzują ją oraz zwiększają sprawność słuchaczy w posługiwaniu się słownictwem zawodowym.

     Życzymy naszym nauczycielom nowych pomysłów w realizacji filmów dydaktycznych.

podinsp. Lidia Siachowicz

zdj. asp. Marcin Grzeszyk

Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia