Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Gratulacje i kwiaty czyli Dzień Nauczyciela w legionowskim ratuszu

Data publikacji 14.10.2015

Po raz ósmy nauczyciele i pracownicy Centrum Szkolenia Policji obchodzili Dzień Edukacji Narodowej razem z nauczycielami miasta i powiatu legionowskiego. Ta wyjątkowa uroczystość, jak zawsze stanowiła doskonałą okazję do przekazania podziękowań osobom szczególnie zaangażowanym w proces realizacji i wspierania procesu dydaktycznego.

     Spotkanie rozpoczęło się od  złożenia życzeń przez Starostę Powiatu Legionowskiego Roberta Wróbla i Prezydenta Miasta Legionowo Romana Smogorzewskiego oraz zaproszonych gości. Uczestnicy uroczystości usłyszeli wiele słów uznania dla pracy nauczyciela, która wiąże się z ogromnym zaangażowaniem, inicjatywnością i jest niezwykle odpowiedzialną misją. Mówiono też o ciągłych wyzwaniach i szczególnej roli nauczyciela  we współczesnym świecie.

     Serdeczne życzenia nieustającej radości z efektów działań, pasji i energii w dążeniu do wytyczonych celów, satysfakcji z sukcesów oraz wiele zdrowia i osobistego szczęścia przekazał zebranym Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki, rozpoczynając moduł poświęcony CSP. Komendant przypomniał, że rok 2015 jest dla Centrum szczególny, ponieważ przypada w nim jubileusz 25-lecia istnienia naszej jednostki. Projekcja filmu informacyjnego o CSP przybliżyła uczestnikom uroczystości szerokie spektrum zadań realizowanych przez szkołę.

     Wręczanie nagród, wyróżnień oraz podziękowań funkcjonariuszom i pracownikom Centrum Szkolenia Policji rozpoczęło się od przekazania aktów mianowania na wyższe stanowiska służbowe. W tym roku otrzymało je 6 funkcjonariuszy. Następnie 5 policjantów i 12 pracowników odebrało nagrody pieniężne oraz listy gratulacyjne od Komendanta Głównego Policji i Komendanta Centrum Szkolenia Policji.

     Gromkie brawa zebrali laureaci konkursu „Najlepszy nauczyciel policyjny Centrum Szkolenia Policji w 2015 r.” Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu i zdobywcą tytułu „najlepszego nauczyciela” został podinsp. Krzysztof Kozyra, starszy wykładowca Zakładu Interwencji Policyjnych. Drugie miejsce przypadło kom. Mariuszowi Jackowskiemu, mł. wykładowcy Zakładu Ruchu Drogowego, a trzecie podinsp. Leszkowi Dyduchowi, st. wykładowcy Zakładu Służby Prewencyjnej. Wszyscy otrzymali nagrody pieniężne i pamiątkowe ryngrafy. Serdecznie gratulujemy.

     Kolejni nagrodzeni, to nauczyciele policyjni, realizujący najwięcej zadań związanych z promowaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego wśród dzieci i młodzieży legionowskich placówek oświatowych. Ten obszar działalności CSP spotkał się z dużym uznaniem władz samorządowych, co stanowi dla nas ogromne wyróżnienie i jednocześnie wyraz wsparcia dla wszelkich przedsięwzięć podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Liderami w zakresie uczestnictwa w działaniach profilaktyczno-edukacyjnych, w 2014 r. byli: kom. Marceli Śmiałek i mł. asp. Dorota Kozłowska (Zakład Słuzby Prewencyjnej), kom. Katarzyna Bakalarczyk-Burakowska (Zakład Słuzby Kryminalnej), asp. Magdalena Morawska (Zakład Szkoleń Specjalnych) oraz asp. Justyna Setniewska (Zakład Ruchu Drogowego). Nagrody dla tej grupy funkcjonariuszy ufundował Prezydent Miasta Legionowo.

     Na zakończenie pierwszej części uroczystości, poświęconej Centrum Szkolenia Policji, swoje umiejętności zaprezentowali funkcjonariusze z zespołu minersko-pirotechnicznego Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP. Dokonali oni sprawdzenia, a następnie neutralizacji ujawnionego w sali widowiskowej podejrzanego ładunku. Na szczęście ta niezwykle widowiskowa sytuacja była zainscenizowana. Dziękujemy mł. insp. Robertowi Rodziewiczowi – Kierownikowi ZSS i jego podwładnym za przygotowanie efektownego pokazu.

     Kolejny moduł był przeznaczony dla starostwa Powiatowego w Legionowie. Kierownik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym Tomasz Lisowski zaprosił na scenę nagrodzonych nauczycieli, którzy odebrali gratulacje m.in. od Starosty Powiatu Legionowskiego Roberta Wróbla.

     Następnie zostali uhonorowani nauczyciele z legionowskich miejskich placówek oświatowych. Wśród wręczających nagrody był Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski.

     Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej uświetnił koncert Marcina Wyrostka z Zespołem.

hg

zdj. kom. Adam Czekaj/kierownik ZTO