Niepełnosprawny kierowca i pasażer-w trosce o przyszłość - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 04.10.2007

Dzisiaj w CSP odbywa się pierwsze krajowe seminarium poświęcone uczestniczeniu osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym „Niepełnosprawny kierowca i pasażer w Polsce”. Jego celem jest wypracowanie wniosków uwzględniających kierunki, harmonogram, oraz wykonawców działań istotnych dla pokonania bariery mobilności niepełnosprawnych w komunikacji.


Dzisiaj w Centrum odbywa się pierwsze krajowe seminarium poświęcone problemom związanym z funkcjonowaniem niepełnosprawnego kierowcy oraz transportem osób na wózkach inwalidzkich p.n. „ Niepełnosprawny kierowca i pasażer w Polsce”. Jego celem jest dokonanie przeglądu i omówienie problemów dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych w kontekście trudności pokonywania barier komunikacyjnych. Rezultatem końcowym spotkania, powinno być sformułowanie wniosków uwzględniających kierunki, harmonogram, oraz wykonawców działań dla przyśpieszania procesów społecznej zawodowej aktywizacji osób niepełnosprawnych. Głównym inicjatorem i organizatorem seminarium jest Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom (SPiNKa) i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy współpracy Komendy Głównej Policji i CSP. Seminarium poświęcone jest sprawom związanym z uczestnictwem niepełnosprawnych kierowców w ruchu drogowym, począwszy od nauki jazdy poprzez zakup odpowiednio przystosowanego samochodu do roli instytucji w procesie niwelowania barier spowodowanych niepełnosprawnością. Przedstawiciel KGP zwrócił uwagę uczestników na  prawne aspekty udziału w ruchu drogowym niepełnosprawnych jako kierowców i pasażerów. Omawiając najczęściej naruszane przepisy, przedstawił statystyki wydarzeń drogowych z ich udziałem. Nie zabrakło również wątków związanych z technicznym aspektem dostosowania pojazdów dla potrzeb kierowców, jakie omówił przedstawiciel ITS. Spotkaniu towarzyszy wystawa sprzętu motoryzacyjnego uwzględniającego propozycje technicznych rozwiązań firm transportowych, jakie opracowane zostały z myślą o niepełnosprawnych. Konferencję zakończy dyskusja, która pozwoli wypracować wnioski, mające istotny wpływ na przyspieszenie procesów społecznej i zawodowej aktywizacji osób niepełnosprawnych.

zdjęcie zdjęcie

zdjęcie zdjęcie


Anna Galant, rzecznik CSP
zdjęcia Marzena Ziemak ZTK