Pierwsze gwiazdki - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze gwiazdki

Data publikacji 10.10.2015

W Centrum Szkolenia Policji miało miejsce niecodzienne wydarzenie. 249 absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zostało mianowanych na pierwszy stopień oficerski – podkomisarza Policji. W uroczystej promocji wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Krzysztof Gajewski.

     W uroczystości uczestniczyli również Zastępcy Komendanta Głównego Policji, komendanci wojewódzcy policji, Komendant-Rektor WSPol, przedstawiciele kierownictwa służb mundurowych podległych MSW, ABW, Wojska Polskiego, administracji rządowej i samorządowej, świata nauki i duchowieństwa. Temu doniosłemu wydarzeniu towarzyszyli również bliscy nowo mianowanych oficerów.

     Uderzenie szablą w ramię – nieodzowny element uroczystej promocji – to moment, który policjanci pamiętają do końca życia. W tym roku dokonywali tego gen. insp. Krzysztof Gajewski oraz nadinsp. Władysław Padło.

     Sekretarz Stanu w MSW Grzegorz Karpiński oraz  Komendant Główny Policji złożyli mianowanym serdeczne gratulacje, podkreślając, że to jeden z najważniejszych dni w życiu zawodowym policjanta. To wyróżnienie, ale również olbrzymie zobowiązanie do dalszej wzorowej służby i dawania nienagannego przykładu pozostałym policjantom.

     Absolwenci szkoły oficerskiej to przede wszystkim eksperci pionu służby prewencyjnej bądź kryminalnej, ale także osoby, które potrafią kierować zespołami ludzkimi i kształtować politykę kadrową. Posiadają też umiejętność organizowania współpracy wewnątrzpolicyjnej oraz z podmiotami pozapolicyjnymi.

     Uzyskane w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie specjalistyczne wiedza i umiejętności, umożliwiają wykonywanie zadań zawodowych na wyższym poziomie, a także predysponują do objęcia stanowisk kierowniczych.

     Uroczystą promocję uświetniła obecność Kompanii Reprezentacyjnej a niezwykłą oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Przygotowano też prezentację sprzętu policyjnego, na którą złożyły się: pojazd Mobilny Posterunek Policji, motocykle służbowe, BUS edukacyjny, roboty pirotechniczne, sprzęt wykorzystywany do działań zespołowych Policji oraz łódź służbowa z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie.

     Dzisiejszej promocji towarzyszyło otwarcie wystawy poświęconej pamięci Kamili Skolimowskiej. Należy przypomnieć, że Kamila Skolimowska była słuchaczką CSP, kończyła tu szkolenie zawodowe podstawowe i kurs specjalistyczny. Trofea, gabloty i eksponaty poświęcone mistrzyni, w tym olimpijski złoty medal, który wywalczyła w Sydney, a także puchary zdobyte w trakcie całej kariery i inne pamiątki z nią związane będzie można oglądać w Centrum Szkolenia Policji do końca przyszłego tygodnia.

hg

zdj. asp. Marcin Grzeszyk /Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia

kom. Sławomir Klimaszewski/ Zakład Słuzby Prewencyjnej