Kursy „nieletnich” - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kursy „nieletnich”

Data publikacji 30.09.2015

28 września w Centrum Szkolenia Policji rozpoczęły się kolejne kursy specjalistyczne – dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich i drugi w zakresie taktycznych aspektów prowadzenia postępowania w sprawach nieletnich.

     Pierwszy kurs oznaczony symbolem DSN-2/15 trwa prawie dwa miesiące. Uczestniczy w nim 20 policjantów z jednostek terenowych Policji z całego kraju. Są to głównie funkcjonariusze pełniący służbę w komórkach organizacyjnych do spraw nieletnich i patologii, przestępczości nieletnich oraz w izbach dziecka. W trakcie trwającego 40 dni kursu, słuchacze przygotowywani będą do wykonywania zadań w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich, nabywając wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu: wykonywania czynności w ramach postępowania w sprawie nieletniego oraz prowadzenia rozpoznania osób, środowisk i zdarzeń. Umiejętności zdobyte w czasie kursu pozwolą na profesjonalne wykonywanie zadań służbowych przez policjantów.

     Drugi kurs (TN-4/15) rozpoczęło 19 słuchaczy. W czasie zajęć nabędą oni umiejętności uniwersalne i specjalistyczne niezbędne do realizacji zadań określonych dla komórek organizacyjnych do spraw nieletnich.

     Uczestników obu kursów przywitał zastępca kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej podinsp. Tomasz Wewiór, życząc im samych sukcesów i efektywnej wymiany doświadczeń zawodowych.

kom. Marceli Śmiałek/ZSP

asp. szt. Radosław Nienałtowski/ZSP

zdj. ze zbiorów ZSP