Zakończenie warsztatów WSPTI 4/15 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie warsztatów WSPTI 4/15

Data publikacji 28.09.2015

W dniach 21-25 września Zakład Kynologii Policyjnej w Sułkowicach po raz czwarty w tym roku, gościł uczestników warsztatów, doskonalących się w pełnieniu służby patrolowej. Temat zajęć obejmował taktykę i techniki przeprowadzania interwencji policyjnych. Uczestniczyło w nich 16 funkcjonariuszy z jednostek terenowych, m.in. z KWP Olsztyn, Gdańsk, Wrocław, Lublin, Poznań, Białystok, Radom.

     Celem tej formy doskonalenia zawodowego było pogłębienie wiedzy i umiejętności policjantów w zakresie taktyki i technik interwencyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W szczególności zwrócono uwagę na podniesienie poziomu bezpieczeństwa własnego w trakcie prowadzonych interwencji, jak również na rozwój sprawności fizycznej oraz użytkowej w zakresie stosowania technik interwencyjnych.

     Zadania realizowano w sposób praktyczny. Ćwiczono m.in. legitymowanie i obezwładnianie osób stawiających opór oraz podejmujących próbę ucieczki, a także stosowanie technik obezwładniających, wykorzystując siłę fizyczną i techniczne środki przymusu bezpośredniego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Słuchacze doskonalili również udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej, mającej różnego rodzaju urazy i obrażenia ciała, wraz z jej ewakuacją i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. Uczestnicy warsztatów pozytywnie ocenili pomysł ich zorganizowania i sposób przeprowadzenia. Mogli nie tylko doskonalić swoje umiejętności z zakresu taktyki i technik, ale również zaktualizować wiedzę.

tekst i zdjęcia : asp. Dominik Jędryka/ZKP