Konwoje - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konwoje

Data publikacji 28.09.2015

Policjanci wykonujący czynności związane z konwojowaniem osób zakończyli proces nabywania wiedzy i umiejętności na dwutygodniowym kursie specjalistycznym.

     W ubiegły piątek zakończył się kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności związane z konwojowaniem osób oznaczony symbolem KO-2/15.

     16-stu  słuchaczy uczestniczyło w zajęciach poświęconych następującym zagadnieniom:

1. Prawne i praktyczne aspekty realizacji konwojów i doprowadzeń osób.

2. Psychologiczne aspekty konwojowania lub doprowadzania osób.

3. Udzielanie pierwszej pomocy.

4. Taktyczne i techniczne aspekty dokonywania konwojów i doprowadzeń.

     Wszyscy słuchacze biorący udział w doskonaleniu zawodowym ukończyli je z wynikiem pozytywnym. Absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia kursu z rąk Zastępcy Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej podinsp. Tomasza Wewióra.

mł. asp. Przemysław Winnicki/ZSP

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS