Taktyka zatrzymywania niebezpiecznych przestępców - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Taktyka zatrzymywania niebezpiecznych przestępców

Data publikacji 25.09.2015

Zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców. Uczestnikami trzytygodniowego doskonalenia było 20 policjantów z pionów kryminalnych, patrolowo-interwencyjnych oraz oddziałów prewencji.

     Podczas zajęć słuchacze zostali zapoznani z  istotnymi aspektami taktyki i technik działania podczas zatrzymania niebezpiecznych przestępców. Odbyli szkolenie z rozpoznania miejsca przyszłej realizacji i oceny sytuacji oraz technik interwencji i sprawności fizycznej, taktyki zatrzymywania osób w pomieszczeniach, pojazdach i miejscach publicznych, a także bezpiecznego posługiwania się bronią – krótką, pistoletem maszynowym i strzelbą gładkolufową. Słuchacze poznali również podstawy prawne prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych w Policji, rodzaje wybuchu, materiały wybuchowe wojskowe i górnicze, środki inicjujące wybuch, urządzenia wybuchowe pochodzenia wojskowego i samodziałowe.

     Wszyscy słuchacze uzyskali pozytywny wynik nauki, co jest równoznaczne z ukończeniem kursu.

 

podkom. Jacek Kuźmiński/Zakład Interwencji Policyjnych