Poczta specjalna - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Poczta specjalna

Data publikacji 22.09.2015

20 osób uczestniczyło w kursie specjalistycznym dla policjantów realizujących czynności w zakresie zasad bezpiecznego konwojowania i ochrony materiałów poczty specjalnej na magistralnych, wewnątrzwojewódzkich i lokalnych trasach kurierskich. W piątek zakończyła się druga w bieżącym roku, edycja tego rodzaju doskonalenia.

     Na kurs kierowani są policjanci, których wiedza i umiejętności  w zakresie ww. czynności wymagają jeszcze uzupełnienia. Podczas zajęć słuchacze  zapoznali się z ogólnymi zasadami konwojowania i ochroną materiałów poczty specjalnej,  przeprowadzali konwój w oparciu o wybrane założenia, dokumentowali czynności oraz zapoznali się ze strukturą i zasadami funkcjonowania Wydziału Poczty Specjalnej Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. Blok zajęć o charakterze czysto praktycznym współprowadzony był przez asp. Henryka Bednarskiego, funkcjonariusza  WPS BŁiI KGP.

     Zastępca Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej podinsp. Tomasz Wewiór wręczając absolwentom świadectwa ukończenia kursu wyraził przekonanie, iż zdobyte wiedza i umiejętności wpłyną na jakość wykonywanych codziennych zadań służbowych.

podinsp. Krzysztof Rosłaniec/ZSP

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS