Wykładowca z wileńskiego uniwersytetu - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wykładowca z wileńskiego uniwersytetu

Data publikacji 21.09.2015

W zeszłym tygodniu w Zakładzie Szkoleń Specjalnych gościliśmy Panią płk. dr Żanetę Nowickiene, wykładowcę z Mykolo Romerio Universitetas (Uniwersytetu im. Mikołaja Römera) w Wilnie, państwowej uczelni, w obrębie której funkcjonuje m.in. Katedra Kryminalistyki i Postępowania Karnego, oraz towarzyszącego jej mł. insp. Piotra Trojanowskiego, Pełnomocnika Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji ds. techników kryminalistyki.

     W trakcie wizyty Pani płk. dr Żaneta Nowickiene zapoznała się ze specyfiką szkoleń dedykowanych technikom kryminalistyki, wyposażeniem i środkami technicznymi stosowanymi przez Zespół Techniki Kryminalistycznej Zakładu Szkoleń Specjalnych. Goście wzięli również udział w obserwacji zajęć praktycznych realizowanych na kursie KDTK-3/15.
     Nasi wykładowcy mieli również możliwość zapoznania się ze strukturą i zadaniami służby techniki kryminalistycznej na Litwie. Końcowym akcentem wizyty była wymiana poglądów i doświadczeń związanych ze szkoleniami z tego obszaru pomiędzy płk. dr Żanetą Nowickiene, a Z-cą Komendanta CSP ds. Dydaktycznych, insp. Anną Rosół.

Jarosław Piotrowski/ZSS

zdj. M.Mazewski/ZSS