Kolejna edycja kursu specjalistycznego w zakresie konwojów - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejna edycja kursu specjalistycznego w zakresie konwojów

Data publikacji 15.09.2015

Po krótkiej przerwie wakacyjnej w dniu 14 września br. ruszyła kolejna w tym roku edycja kursu dla policjantów wykonujących czynności związane z konwojowaniem osób oznaczonego symbolem KO-2/15.

     W okresie najbliższych dwóch tygodni, 14 policjantów i 2 policjantki z komend wojewódzkich Policji będą doskonalić swój warsztat zawodowy w zakresie taktyki realizacji konwojów i doprowadzeń osób, wykorzystania psychologii w realizacji zadań służbowych wobec osób konwojowanych lub doprowadzanych, przestrzegania ich praw i wolności, udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach koniecznych. W programie kursu przeważają zajęcia o charakterze praktycznym realizowane metodami ćwiczeń i symulacji, których celem jest nie tylko przygotowanie jego uczestników do egzaminu końcowego ale przede wszystkim zapewnienie wysokiego poziomu realizacji codziennych zadań służbowych.

Słuchaczom i kadrze życzymy owocnych zajęć i sukcesów w realizacji kursu.

 tekst i zdjęcia podinp. Leszek Dyduch ZSP