Interwencje policyjne – doskonalenie zawodowe - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Interwencje policyjne – doskonalenie zawodowe

Data publikacji 14.09.2015

Koniec sierpnia i początek września br. to w Centrum Szkolenia Policji okres intensywnych zajęć doskonalących umiejętności policjantów z zakresu interwencji policyjnych. 4 września zakończyła się druga edycja warsztatów mających na celu doskonalenie pełnienia służby patrolowej w zakresie technik i taktyki interwencji policyjnych (WSPTI) oraz szósty tegoroczny kurs specjalistyczny dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych (ANI). Poza tym od 7 września trwają zajęcia uczestników trzeciej edycji kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań policyjnych w jednostkach i komórkach antyterrorystycznych oraz jednostkach szkoleniowych Policji (ISP-AS).

     Interwencje policyjne to specjalistyczny, interdyscyplinarny obszar wiedzy i umiejętności zawodowych. Skuteczne i zgodne z prawem posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego ma szczególne znaczenie w systemie kształcenia policjantów, między innymi w kontekście interwencji o podwyższonym stopniu ryzyka. Odpowiednie połączenie elementów specjalnej sprawności fizycznej z technikami i taktyką działań interwencyjnych daje najkorzystniejsze efekty szkoleniowe. W związku z tym, poza kursami specjalistycznymi – takimi jak kursy dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych (ANI) i policjantów realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców (ZNP) – w ofercie szkoleniowej Centrum Szkolenia Policji znalazły się zajęcia doskonalące realizowane w formule warsztatowej, przeznaczone dla policjantów pełniących służbę patrolową. Formuła zajęć sprzyja doskonaleniu umiejętności a jednocześnie jest doskonałym uzupełnieniem pomiędzy szkoleniem zawodowym podstawowym i kursami specjalistycznymi.

     Nadrzędnym celem zajęć doskonalących umiejętności funkcjonariuszy, zarówno podczas warsztatów jak i w trakcie kursów, jest doskonalenie niezbędnych umiejętności w zakresie technik interwencyjnych, posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego oraz zachowań obronnych dla skutecznego działania, zgodnie z wymogami prawa, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo indywidualne i zespołowe interweniujących policjantów. Poza tym, należy mieć na uwadze, iż charakter środków przymusu bezpośredniego i związana z ich stosowaniem ingerencja w sferę godności ludzkiej oraz praw człowieka powoduje, że proces przygotowania policjantów w tym zakresie nabiera szczególnego znaczenia.

mł. insp. Grzegorz Winnicki/kierownik ZIP

zdj. archiwum ZIP