Doskonalenie zawodowe PPWR 1/2015 zakończone - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Doskonalenie zawodowe PPWR 1/2015 zakończone

Data publikacji 14.09.2015

W minionym tygodniu zakończył się kurs przeciwdziałania przemocy w rodzinie PPWR 1/2015. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie od kilku lat prowadzi doskonalenie zawodowe poświęcone tej problematyce, adresowane przede wszystkim do funkcjonariuszy Policji, którzy w swoich jednostkach na co dzień pełnią rolę koordynatorów procedury Niebieskie Karty.

     W każdej edycji uczestniczą także dzielnicowi, policjanci z pionów dochodzeniowo-śledczych, a także przedstawiciele średniej kadry dowodzącej. Opiekunem dydaktycznym, prowadzącą zajęcia, jak również współautorką programu szkolenia z tego zakresu jest wykładowca Zakładu Służby Prewencyjnej kom. Dorota Cyma-Końska.

     Celem kursu PPWR jest przygotowanie policjanta do prowadzenia w swojej jednostce macierzystej doskonalenia lokalnego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i prawidłowego realizowania procedury Niebieskie Karty. W jego trakcie słuchacze porządkują wiedzę z tego zakresu, a także mają możliwość skonfrontowania swoich doświadczeń z obowiązującymi procedurami. Biorą również udział w zajęciach wyjazdowych prowadzonych w warszawskiej placówce zajmującej się pomocą dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. Uczestnicy przygotowują też plany doskonalenia, w oparciu o które ćwiczą prowadzenie zajęć dydaktycznych.

kom. Dorota Cyma-Końska