Problematyka nieletnich i małoletnich - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Problematyka nieletnich i małoletnich

Data publikacji 27.08.2015

Po raz pierwszy w tym roku, w Centrum Szkolenia Policji rozpoczął się kurs specjalistyczny dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich, oznaczony symbolem DSN 1/15.

     Na kurs kierowani są policjanci, którzy pełnią służbę w komórkach organizacyjnych do spraw nieletnich i patologii, przestępczości nieletnich, izbach dziecka lub przewidziani są do pełnienia służby w tych komórkach. Na kurs można również skierować policjantów (wszystkich rodzajów służb) pełniących służbę na innych stanowiskach, o ile wykonują zadania z zakresu problematyki nieletnich i małoletnich.

     Tym razem szkolenie rozpoczęło 41 policjantów, którzy w trakcie niemal dwumiesięcznego pobytu w Centrum Szkolenia Policji będą przygotowywani do wykonywania zadań służbowych w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich, w tym, m.in.: wykonywania pełnego zakresu czynności w ramach postępowania w sprawie nieletniego, prowadzenia rozpoznania osób, środowisk i zdarzeń, podejmowania działań interwencyjnych w sytuacji kryzysowej dziecka oraz prowadzania działań profilaktycznych.

     Niewątpliwie bardzo ciekawym elementem kursu, są zajęcia realizowane przez biegłego sądowego z zakresu psychologii oraz przez specjalistów Fundacji Dzieci Niczyje zajmujących się pomocą psychologiczną w stosunku do dziecka krzywdzonego.

     Uczestników kursu  przywitał Kierownik Zakładu Służby Prewencyjnej mł. insp. Grzegorz Perz, który życzył wszystkim słuchaczom ukończenia kursu z jak najlepszymi wynikami.

kom. Marceli Śmiałek/ZSP

zdj. Mariusz Mazewski/Zakład Szkoleń Specjalnych