Kurs specjalistyczny PK-UIZI-2/15 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs specjalistyczny PK-UIZI-2/15

Data publikacji 27.08.2015

W Centrum Szkolenia Policji zakończył się kurs specjalistyczny w zakresie uzyskiwania informacji z Internetu dla policjantów zwalczających przestępczość komputerową. W drugiej w tym roku edycji tego rodzaju kursu uczestniczyło 12 policjantów, którzy uzyskali zaliczenie końcowe, zdobywając tym samym zaświadczenie o przeszkoleniu.

     Na kurs skierowani zostali policjanci realizujący zadania związane ze zwalczaniem przestępczości komputerowej – uzyskiwaniem informacji z Internetu oraz zajmujący stanowiska wykonawcze w komórkach zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i kryminalnej.

     Trwające 5 dni zajęcia, prowadzone z wykorzystaniem sprzętu komputerowego w jednej z sal informatycznych w budynku Policyjnego Centrum Dowodzenia, poświęcone były doskonaleniu wiedzy i umiejętności, szczególnie w zakresie gromadzenia, weryfikowania i wykorzystywania informacji z Internetu, interpretowanie i stosowanie przepisów prawa, stosowanie procedur postępowania oraz dokumentowanie przestępstw komputerowych.

mł. insp. Włodzimierz Nienałtowski/ Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej