Sprawdzenia w systemach informatycznych-szkolenie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawdzenia w systemach informatycznych-szkolenie

Data publikacji 27.08.2015

Zakończyła się druga edycja, przygotowanych przez Zakład Służby Kryminalnej, warsztatów dla policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych korzystających z mobilnych terminali noszonych do wykorzystywania sprawdzeń w systemach informatycznych.

     Warsztaty zorganizowano w formie innego przedsięwzięcia w ramach doskonalenia zawodowego centralnego. Ich celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania sprawdzeń w systemach informatycznych przy użyciu mobilnych terminali noszonych.

     Dwudniowe zajęcia poświęcone były przygotowaniu policjantów do wykonywania zadań służbowych, polegających na:

  • uruchomieniu urządzenia oraz aplikacji, dokonaniu sprawdzenia i zakończenia pracy aplikacji,
  • wykonaniu sprawdzania osoby, pojazdu, dokumentu, rzeczy za pomocą SPP oraz terminala mobilnego,
  • zinterpretowaniu odpowiedzi uzyskanych z różnych systemów za pomocą SPP,
  • korzystaniu z policyjnych i pozapolicyjnych systemów informatycznych podczas  wykonywania czynności służbowych,
  • potwierdzaniu danych personalnych osoby, adres zameldowania, aktualność poszukiwania osoby i przedmiotu,
  • posługiwaniu się mobilnym terminalem noszonym celem dokonania sprawdzania osoby, pojazdu, dokumentu, rzeczy.

     Żegnając absolwentów Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej mł. insp. Włodzimierz Nienałtowski wyraził przekonanie o ich należytym przygotowaniu do korzystania z mobilnych terminali noszonych do wykorzystywania sprawdzeń w systemach informatycznych. Życzył też wszystkim sukcesów w służbie i życiu osobistym.

mł. insp. Włodzimierz Nienałtowski/Kierownik ZSK

zdj. ze zbiorów ZSK