Pomiar prędkości - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pomiar prędkości

Data publikacji 26.08.2015

Kadra Zakładu Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji uczestniczyła w szkoleniu przeprowadzonym przez Jarosława Teterycza biegłego sądowego w zakresie wykonywania pomiaru prędkości.

     Celem szkolenia była wymiana doświadczeń w zakresie wykonywania pomiarów prędkości przy użyciu przyrządów radarowych, laserowych oraz wideorejestratorów wykroczeń. Przedstawiono również zagadnienia związane z przygotowaniem materiału dowodowego do postępowania w sprawach o wykroczenia. W czasie spotkania omówiono też ograniczenia oraz zasady prawidłowego korzystania w służbie z radaru Iskra, radaru UltraLight 20-20, a także wideorejestratorów PolCam i Zurad.

     W szkoleniu uczestniczyli również funkcjonariusze Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

mł. asp. Paweł Kurek/ZRD

zdj. ze zbiorów ZRD