Nowoczesne podejście do doskonalenia centralnego - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowoczesne podejście do doskonalenia centralnego

Data publikacji 11.08.2015

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom jednostek organizacyjnych Policji, mając na względzie podnoszenie potencjału kadrowego naszej formacji, w Centrum Szkolenia Policji przygotowano 16 nowatorskich warsztatów ukierunkowanych na doskonalenie umiejętności zawodowych policjantów.

      Wśród poruszonej tematyki znalazły się m.in. zagadnienia z zakresu taktyki i technik interwencji oraz strzelań policyjnych, realizacji zadań przez policjantów w nieetatowych pododdziałach prewencji, nadzoru nad służbą prewencyjną z wykorzystaniem SWD i SESPol.

     Podkreślić należy, że aż osiem warsztatów poświęconych jest kynologii policyjnej i obejmują one doskonalenie sprawności użytkowej psów służbowych wszystkich kategorii.

       W dniach 6-7.08.2015 r. odbyła się pierwsza innowacyjna edycja przygotowanego przez Zakład Służby Kryminalnej nowatorskiego doskonalenia centralnego w formie warsztatów dla policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych korzystających z mobilnych terminali noszonych do wykorzystywania sprawdzeń w systemach informatycznych oznaczonego symbolem WMTN-1/15.

     Celem warsztatów było rozszerzenie oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności policjantów ogniw patrolowo - interwencyjnych wymaganych do wykonywania sprawdzeń
w systemach informatycznych przy użyciu mobilnych terminali noszonych. Zajęcia trwające dwa dni szkoleniowe, poświęcone były przygotowaniu policjantów do wykonywania zadań służbowych, polegających na:

- uruchomieniu urządzenia oraz aplikacji, dokonaniu sprawdzenia i zakończenia pracy aplikacji,

-  wykonaniu sprawdzania osoby, pojazdu, dokumentu, rzeczy za pomocą SPP oraz terminala mobilnego,

-   zinterpretowaniu odpowiedzi uzyskanych z różnych systemów za pomocą SPP,

- korzystaniu z policyjnych i pozapolicyjnych systemów informatycznych podczas  wykonywania czynności służbowych,

-   potwierdzaniu danych personalnych osoby, adres zameldowania, aktualność poszukiwania osoby i przedmiotu,,

- posługiwaniu się mobilnym terminalem noszonym celem dokonania sprawdzania osoby, pojazdu, dokumentu, rzeczy.

     Przy tej okazji Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w proces przygotowań i merytorycznych konsultacji tych projektów.


mł. insp. Włodzimierz Nienałtowski
kierownik Zakładu Służby Kryminalnej