Szkolenie w zakresie konwojów - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie w zakresie konwojów

Data publikacji 06.08.2015

W pierwszej w tym roku, realizowanej w Centrum Szkolenia Policji, edycji kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności związane z konwojowaniem osób uczestniczy 16 funkcjonariuszy. Na kursie przeważają zajęcia o charakterze praktycznym realizowane metodami ćwiczeń i symulacji.

     Wykorzystanie aktywizujących metod dydaktycznych stwarza możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych słuchaczy i w efekcie przyczynia się do rozwoju ich kompetencji.

     W czasie najbliższych dwóch tygodni, 14 policjantów i 2 policjantki z komend wojewódzkich Policji będą doskonalić wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: taktyki realizacji konwojów i doprowadzeń osób, przestrzegania ich praw i wolności, psychologii oraz udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach koniecznych.

     W czasie inauguracji kursu jego uczestników przywitał Zastępca Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej CSP podinsp. Tomasz Wewiór.

   podisnp. Leszek Dyduch/Zakład Służby Prewencyjnej

zdj. Mariusz Mazewski/Zakład Szkoleń Specjalnych