Tropią i bronią - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tropią i bronią

Data publikacji 04.08.2015

W Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego. 12 funkcjonariuszy otrzymało świadectwo, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania czynności służbowych przewodnika psa służbowego patrolowo-tropiącego.

     Uczestnicy kursu oznaczonego symbolem SEPT-1/15 poznali zagadnienia m.in. z zakresu teoretycznej podstawy tresury psów, takie jak : zasady i metody stosowane w tresurze psa, metody i zasady wyrabiania u psa odwagi oraz ciętości do osób obcych, elementy pozoracji podczas ćwiczeń obrończych, zasady użycia psa podczas pościgów, przeszukania terenu i zabudowań, czynności przewodnika związane z tropieniem śladów ludzkich, a także sporządzanie dokumentacji z użycia psa służbowego Policji.

     638 godzin dydaktycznych poświęconych było tresurze praktycznej, gdzie szczególny nacisk położony był na specjalizację : obrona przewodnika, ściganie i obezwładnianie osób, tropienie śladów ludzkich. Ponadto słuchacze doskonalili również umiejętność udzielania pierwszej pomocy i kształtowali swoją sprawność fizyczną.

     Absolwenci kursu otrzymali świadectwa, natomiast potwierdzeniem sprawności użytkowej psów służbowych są wydane im atesty.

     Zajęcia na kursie prowadzili instruktorzy ZKP: asp. Krzysztof Jasiewicz, asp. Piotr Mrozowski oraz asp. Dariusz Ratajczak. Zastępca Kierownika podinsp. GrzegorzWiorowski wraz z opiekunem kursu podinsp. Konradem Lubryczyńskim pożegnali uczestników kursu, życząc im wielu sukcesów podczas służby z czworonożnym podopiecznym.

tekst i zdjęcia: asp. Adam Przybylik – mł. wykładowca ZKP