Wodniacy w akcji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wodniacy w akcji

Data publikacji 04.08.2015

W Zakładzie Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji rozpoczął się kolejny kurs specjalistyczny dla policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych. Edycja oznaczona symbolem DZW-3/15 rozpoczęła się 3 sierpnia i będzie trwała do 19 września.

     Na kurs stawiło się 19 funkcjonariuszy Policji z całej Polski. Zajęcia podzielone są na dwa moduły. Pierwszy, realizowany w terminie od 3 sierpnia do 5 września na terenie CSP, obejmuje zapoznanie przyszłych wodniaków z przepisami prawnymi ustaw szczególnych, przepisami żeglugi śródlądowej, teorii prowadzenia małego statku, locji i nawigacji, budowy statku, silników i urządzeń pokładowych. W trakcie zajęć  na pływalni CSP słuchacze będą szlifować formę pływacką oraz zdobywać niezbędną wiedzę z zakresu ratownictwa wodnego tj. holowanie osoby nieprzytomnej, stosowanie chwytów obezwładniających wobec osób agresywnych oraz udzielanie pierwszej pomocy. Drugi moduł szkolenia odbywać się będzie w Bazie Szkoleniowej CSP w Kalu na Mazurach. W jego trakcie słuchacze będą nabywać praktycznych umiejętności prowadzenia łodzi służbowej na akwenach.

     Zwieńczeniem zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego będzie otrzymanie tytułu ratownika wodnego oraz zdanie egzaminu na patent stermotorzysty przed Terenową Komisją Egzaminacyjną Urzędu Żeglugi Śródlądowej.

     Umiejętności zdobyte w czasie kursu pozwolą policjantom profesjonalnie wykonywać zadania służbowe w czasie patrolowania śródlądowych dróg wodnych i dbać o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Wszystkim życzymy powodzenia.

sierż. szt. Piotr Konstatnynowicz, ZSS

zdj. asp. szt.Łukasz Długołęcki, ZSS